Predavanja

Od akademske godine 2015./2016. predajem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilištu u Splitu, (katedra pastoralnog bogoslovlja) sljedeće kolegije:

Poslijediplomski studij „Kršćanstvo i suvremena kultura“

Izborni predmet: Nova evangelizacija i suvremena kultura (KBP325)

Na Pastoralnoj godini predaje kolegij: Crkveni pokreti

Sudjeluje na dva međunarodna seminara cjeloživotnog učenja koji se održavaju u Splitu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu:

  • Tematski centrirana interakcija (TZI) prema Ruth C. Cohn i
  • Kršćanska geštalt pedagogija