Predavanja

Od akademske godine 2015./2016. predajem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilištu u Splitu, (katedra pastoralnog bogoslovlja) sljedeće kolegije:

Poslijediplomski studij „Kršćanstvo i suvremena kultura“:

Izborni predmet: Nova evangelizacija i suvremena kultura

Program cjeloživotnog učenja Kršćanske geštalt-pedagogije:

Socijalne uloge i zvanje

Pastoralna godina:

Crkveni pokreti

Sudjeluje na dva međunarodna seminara cjeloživotnog učenja koji se održavaju u Splitu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu:

  • Tematski centrirana interakcija (TZI) prema Ruth C. Cohn i
  • Kršćanska geštalt pedagogija