Bibliografija

Knjige:

 1. Movimenti e «nuove comunità» nelle parrocchie secondo le prospettive di Redemptoris missio. Le aggregazioni ecclesiali e il loro contributo missionario alla pastorale parrocchiale nell’arcidiocesi di Split-Makarska (Croazia). Doktorska disertacija (estratto), Pontificia Universitas Lateranensis,  Rim, 2017, str. 172.
 2. Movimenti e nuove comunità nella parrocchia, Possibili protagonisti della nuova evangelizzazione, Edizioni Sant’Antonio, Norderstedt – Germania, 2019, str. 324.
 3. Pokreti i nove zajednice u župi, Mogući protagonisti nove evangelizacije, Teološko-pastoralna prosudba, Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu, Split, 2021, str. 272.
 4. God in a Changing Society, Generis Publishing, Domont – France, 2022., str. 128.

Članci u časopisima:

 1. Temeljni aspekti novih religioznih pokreta, u: Počeci 4 (2003), 1, str. 75-83.
 2. Zavjet poslušnosti, u: Počeci 4 (2003), 1, str. 24-35.
 3. Crkva pred izazovom novih religioznih pokreta, u: Počeci 5 (2004), 1, str. 70-85.
 4. Stvarnost i izazovi obitelji, u: Vjesnik splitsko-makarske nadbiskupije 137 (2016), 3, str. 61-64.
 5. Pokreti i zajednice instrumenti formacije i evangelizacije, u: Vrhbosnensia 21 (2018), 1, str. 153-171.
 6. Kritički osvrt na poimanje apostolata u djelima Živana Bezića, u: Crkva u svijetu 54 (2019), 2, str. 245-265.
 7. Iskustveno učenje na primjeru snova u geštalt pedagogiji, u: Bogoslovska smotra 90 (2020), 4, str. 823-839.
 8. Što nam je učiti od biskupa koji su dokinuli krizmena kumstva? ili Zašto (ne) treba dokinuti krizmena kumstva (ili kumstva u Crkvi)?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju 149 (2021.) 4, 10-15.
 9. A theological approach to mitigating the impacts of the SARS CoV-2 pandemic, u: St open 2 (2021), str. 1-26.
 10. Evangelizzazione degli adulti come il compito importante della pastorale in Croazia, u: Služba Božja 62 (2022), 4, str. 416 – 442.
 11. Transform regular pastoral care into missionary work, u Služba Božja 63 (2023), 3, 240-259.

Članci u knjigama:

 1. Laici i franjevačka karizma, Poziv i poslanje franjevačkog svjetovnog reda i Frame, u: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Kalendar aktivnosti i prilozi za slavlja u godini posvećenog života, Split 2014, str. 157-169.
 2. Recepcija Koncila u Provinciji, Pastoralno djelovanje poslije II. vatikanskog koncila, u:  Gospodin vam dao mir, fra Luka Tomašević (ur.), Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split, 2017, str. 75-85.

Članci u zbornicima:

 1. The Ecclesial Movements and New Communities as Instruments of Formation and Evangelization, u: Jadranka Garmaz & Alojzije Čondić (ur.), Challenges to Religious Education in Contemporary Society, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017, str. 181-196.
 2. Vjerničke udruge i njihova uloga u razvoju religioznog života, u: Župa Ogorje, Putovima života i vjere između Svilaje i Moseća, Kapitanović, Vicko; Marinov, Nedjeljko i Matas, Mate (ur.), Kulturni sabor Zagore; Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja; Župa sv. Jure mučenika, Ogorje; Župa sv. Franje Asiškog, Crivac; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2017, str. 711-723.
 3. Pastoralni naglasci u spisima nadbiskupa dr. Marina Barišića, u: Oče naš, Jedan je Otac vaš, Zbornik radova u čast splitsko-makarskog nadbiskupa dr. Marina Barišića prigodom srebrnog jubileja biskupskog posvećenja, D. Šimundža i N. A. Ančić (ur.), Crkva u svijetu, Split, 2018., str. 87-115.
 4. Kako govoriti o Bogu i svjedočiti njegovu prisutnost u svijetu u vremenu pandemije koronakrize?, u: Probuditi kreativnost: izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Split, 10. rujna 2021, Garmaz, Jadranka; Šegula, Andrej (ur.),  Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu, Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu, Teološki fakultet Univerza u Ljubljani, Lehrstuhl für  Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Univerzitat Passau, Split- Ljubljana-Passau, 2022., str. 112-141.

Prikazi knjiga:

 1. Obitelji, gdje si?, u: Crkva u svijetu (2018),4, str. 719-723.
 2. Gospodine, da progledam (Lk 18,41), u: Crkva u svijetu 55 (2020) 4, str. 910-913.
 3. Prikaz Upute Kongregacije za kler „Pastoralna preobrazba župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve“, Il Regno attualità e documenti, LXV (2020.) 15, 488–507 u: Služba Božja 61 (2021), 1, 124-128.
 4. Fabrice Hadjadj, Kako danas govoriti o Bogu. Antipriručnik za evangelizaciju, u: Služba Božja 61 (2021), 4, 513-517.

Ostalo:

Popularne članke teološko-pastoralne tematike objavljuje u župnim časopisima i na stranicama https://franjevci-st.com.