Bibliografija

Knjige:

 1. Movimenti e «nuove comunità» nelle parrocchie secondo le prospettive di Redemptoris missio. Le aggregazioni ecclesiali e il loro contributo missionario alla pastorale parrocchiale nell’arcidiocesi di Split-Makarska (Croazia). Doktorska disertacija (estratto), Pontificia Universitas Lateranensis,  Rim, 2017, str. 172.
 2. Movimenti e nuove comunità nella parrocchia, Possibili protagonisti della nuova evangelizzazione, Edizioni Sant’Antonio, Norderstedt – Germania, 2019, str. 324.

Članci u časopisima:

Kao student dodiplomskog studija na KBF-u u Splitu objavio tri članka u Časopisu bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja «Počeci»:

 1. Temeljni aspekti novih religioznih pokreta, u «Počeci» god. IV br. 1 (2003), str. 75-83.
 2. Zavjet poslušnosti, u «Počeci» god. IV br. 1 (2003), str. 24-35.
 3. Crkva pred izazovom novih religioznih pokreta, u «Počeci» god. V br. 1 (2004), str. 70-85.
 4. Stvarnost i izazovi obitelji, u: „Vjesnik splitsko-makarske nadbiskupije“ 137 (2016), 3, str. 61-64.
 5. Pokreti i zajednice instrumenti formacije i evangelizacije, u: Vrhbosnensia 21 (2018), 1, str. 153-171.
 6. Kritički osvrt na poimanje apostolata u djelima Živana Bezića, u: Crkva u svijetu 54 (2019), 2, str. 245-265.

Članci u knjigama:

 1. Laici i franjevačka karizma, Poziv i poslanje franjevačkog svjetovnog reda i Frame, u: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Kalendar aktivnosti i prilozi za slavlja u godini posvećenog života, Split 2014, str. 157-169.
 2. Recepcija Koncila u Provinciji, Pastoralno djelovanje poslije II. vatikanskog koncila, u fra Luka Tomašević (ur.), Gospodin vam dao mir, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split, 2017, str. 75-85.

Članci u zbornicima:

 1. The Ecclesial Movements and New Communities as Instruments of Formation and Evangelization, u: Jadranka Garmaz & Alojzije Čondić (ur.), Challenges to Religious Education in Contemporary Society, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2017, str. 181-196.
 2. Vjerničke udruge i njihova uloga u razvoju religioznog života, u: Župa Ogorje, Putovima života i vjere između Svilaje i Moseća, Kapitanović, Vicko; Marinov, Nedjeljko i Matas, Mate (ur.), Kulturni sabor Zagore; Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja; Župa sv. Jure mučenika, Ogorje; Župa sv. Franje Asiškog, Crivac; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2017, str. 711-723.
 3. Pastoralni naglasci u spisima nadbiskupa dr. Marina Barišića, u: Oče naš, Jedan je Otac vaš, Zbornik radova u čast splitsko-makarskog nadbiskupa dr. Marina Barišića prigodom srebrnog jubileja biskupskog posvećenja, D. Šimundža i N. A. Ančić (ur.), Crkva u svijetu, Split, 2018., str. 87-115.

Prikazi knjiga:

 1. Alojzije Čondić, Obitelji, gdje si? Crkva u svijetu (2018),4, str. 719-723.

Ostalo:

Popularne članke teološko-pastoralne tematike objavljuje na stranicama portala Slobodne Dalmacije (http://misija.slobodnadalmacija.hr) i stranicama bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (https://franjevci-st.com).