Suvremeni izazovi pastorala i kateheze odraslih

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 23. do 25. siječnja 2024. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu (dvorana Vijenac) u Zagrebu (Kaptol 29 A) organizirao je 64. teološko-pastoralni tjedan s temom „Suvremeni izazovi pastorala i kateheze odraslih“.

Program i knjižica sažetaka:

https://cdn-ika.hkm.hr/2024/01/TPT-2024.-Knji%C5%BEica-sa%C5%BEetaka-s-programom_NOVO.pdf